AL 10 JAAR ALLE KAARTEN
ONDER ÉÉN DAK!

Privacy & Security

Privacy

Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt bij het verzenden van kaarten of het aanmaken van accounts.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een e-card verstuurt, een nieuwsbriefabonnement neemt of meedoet aan een prijsvraag op www.kaartenhuis.nl) legt Kaartenhuis Internet Services B.V. gegevens vast. Kaartenhuis Internet Services B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Kaartenhuis Internet Services B.V. of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit melden aan Kaartenhuis Internet Services B.V. via de afmeldpagina.

Gedrag

Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Kaartenhuis naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.Kaartenhuis.nl nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct is.

Kaartenhuis heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

Misbruik

Wanneer Kaartenhuis constateert dat er misbruik wordt gemaakt van producten of diensten, zal zij gerechtelijke stappen ondernemen. Tevens levert Kaartenhuis ip-adressen en persoonlijke gegevens op verzoek van gerechtelijke ambtenaren, wanneer sprake is van een officiëel onderzoek.

Diensten van derden

Kaartenhuis levert e-cards en m-cards. Alle overige diensten worden in samenwerking met derden aangeboden. Mocht u een vraag hebben over een dienst of een product dat u via Kaartenhuis heeft aangeschaft dan zullen wij u doorverwijzen naar de leverancier. Mocht die niet adequaat reageren dan horen wij dat graag van u, zodat we onze samenwerking kunnen heroverwegen.

Copyright

Kaartenhuis is een website met e-cards. De e-cards zijn gemaakt door leverancier door leveranciers die veelal in het buitenland zitten. Wij gaan er vanuit dat de e-cards rechtenvrij materiaal of afgekocht materiaal bevatten. Mocht u van mening zijn dat dit wel het geval is, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via de contact pagina om deze kwestie dan te bespreken.

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.
Kaartenhuis kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
  • om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;
  • om meer op de gebruiker gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
  • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie;
  • in het kader van service-informatie kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door Kaartenhuis verwerkte persoonsgegevens;
  • voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de diensten van Kaartenhuis.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Kaartenhuis.

Aanpassen

Kaartenhuis behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment en zonder mededeling te veranderen. Het is aanbevelenswaardig dat de gebruiker regelmatig de site bezoekt en nagaat of er veranderingen zijn opgetreden.
Copyright © 1998-2016 Kaartenhuis